İlçe Yazı İşleri Müdürü V.H.K.İ. V.H.K.İ.

Vahit ÜLGİ Kezban KARTALER

İletişim: 0 222 711 40 24